Welsh Language Commissioner

Welsh Language Commissioner has a separate website

😚🙃🤤

😚🙃🤤 The Welsh Language Commissioner works to promote and facilitate the use of the Welsh language, ensuring that those who want to use Welsh are able to do so.

😚🙃🤤 Gwaith Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnydd y Gymraeg, gan sicrhau bod y rhai sydd am ddefnyddio’r Gymraeg yn gallu gwneud hynny.

Documents